ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກັບ EVN

Back

IEAD ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າຫວຽດນາມ (EVN) ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການນໍາເຂົ້າໄຟຟ້າຈາກໂຄງການໄຟ້ຟ້າພະລັງງານລົມ ມອນຊູນ ຢູ່ທີ່ ສປປ ລາວ

 

ໂຄງການໄຟ້ຟ້າພະລັງງານລົມ ມອນຊູນ ລົງທຶນໂດຍ Impact Energy Asia Development Limited (IEAD), ມີກຳລັງການຜະລິດທັງໝົດ 600 MW, ກໍ່ສ້າງຢູ່ທີ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງລາວ, ຫ່າງຈາກຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ປະມານ 22 ກິໂລແມັດ. ເປົ້າຫມາຍຂອງການປະຕິບັດການການຄ້າ (COD) ແມ່ນໃນປີ 2025