ພິທີເຊັນສັນຍາ EPC

Back

ວັນທີ 14 ພະຈິກ 2022, ບໍລິສັດ Impact Energy Asia Development Limited (IEAD) ໂດຍທ່ານ ນັດ ຫຸຕານຸວັດ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ IEAD ແລະ ທ່ານ ນິວັດ ອາດີເຣັກ, ຜູ້ຈັດການ IEAD, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນພິທີເຊັນສັນຍາ EPC ສໍາລັບໂຄງການໄຟ້ຟ້າພະລັງງານລົມ ມອນຊູນ