ກອງປະຊຸມ ADB RCI 2022

Back

ກອງ​ປະຊຸມ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ພາກ​ພື້ນ 2022 ​ໂດຍ​ທະນາຄານ​ພັດທະນາ​ອາຊີ (ADB) ຈັດ​ຕັ້ງ​ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ພາກ​ພື້ນ ​ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຍຸກ​ໃໝ່​ແຫ່ງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື” ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 23 – 25 ສິງຫາ 2022